โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรี เรื่อง อัคคีภัยและการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน รุ่นที่ 3

วันที่ 23 มีนาคม 2559 (ภาคเช้า)

ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  อ.เทิง จ.เชียงราย

tid1 1
tid1 2 tid1 3
tid1 4 tid1 5
tid1 6 tid1 7
tid1 9 tid1 10

 

 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลผลิตของกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

วันที่ 23 มีนาคม 2559 (ภาคบ่าย)

ณ ที่ว่าการอำเภอพาน  อ.พาน จ.เชียงราย

tid2 1
tid2 2 tid2 3
tid2 4 tid2 5
tid2 6 tid2 7
tid2 8 tid2 9
tid2 10 tid2 11
tid2 12 tid2 13
tid2 14 tid2 15
tid2 16 tid2 17

 

 

โครงการอบรมทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”

วันที่ 24 มีนาคม 2559

 

ณ หมู่บ้านสินธานี 1  อ.เมือง จ.เชียงราย

tid3 1
tid3 2 tid3 3
tid3 4 tid3 5
tid3 6 tid3 7
tid3 8 tid3 10

tid3 12 tid3 13

 

                                                                               กลบสบนสด

นาฬิกา

Web Link

 12rairub-raijai
 
 
 17udnoon
 18member pao
 19semminar

พยากรณ์อากาศ

 

chat

 

ภาพกิจกรรม

       anigif